1 Ocak 2012 Pazar

7 KOCALI HÜRMÜZ - INCE I$LER

YIlIn ilk gününe Star tv`de "7 KocalI Hürmüz" izleyerek ba$ladIm. Ayh bu filmi öyle seviyorum ki ben, defalarca izledim yine de bIkmadIm. :)

Ilk kez sinemada izlemistim, bayIlmI$tIm. Sonra da defalarca tvde izledim. Yine ciksa yine izlerim.


KadIn olmanIn eglenceli yanlarInI seriyor önümüze:) Istersek neler neler yapabilecegimizi; kimleri, neleri idare edebilecegimizi :)

E zaten öyle degil mi, "KadIn" olmak bence tam bir "Süper Kahraman" olmak demek:)
Herseyi bir bir halleden; cocuk da yapan kariyer de, kendine de bakan kocaya da, evi de idare eden koskoca $irketleri de kadInlar degil mi?!
Hem de hepsini aynI anda yapabilen bu kadInlar süper Kahraman degiller de nedir?!

BakIn bakalIm bir erkek hepsini aynI anda yapmaya kalksa neler olur? :) Ya cocugu ac bIrakIr ya da i$ini aksatIr, ya sac-sakal bIrakip kendini salar ya da ak$amlarI pestili cIktIgIndan uyuyakalIp karIsInI unutur.

Yani kimse inkar etmesin biz kadInlar tam birer "Süper Kahraman"Iz, hem de en akIllI, becerikli, sexy, lokum gibisindan :)

$imdi gelelim Hürmüz`e ; asIl hikaye Türk mizahInIn önemli isimlerinden SadIk $endil tarafIndan yazIlmI$ eserden senaryola$tIrIlan seyirlik bir tiyatro oyunu. 

YIllarca tiyatrolarda sahnelenmi$ olan oyun, 2009 yIlInda Komedi-Müzikal $eklinde Irfan Tözüm ve Sami Dündar yapImcIlIgInda, Ezel Akay yönetmenliginde sinemaya aktarIlmI$. Hem de harika ve rollerine cuk diye oturmu$ oyuncularla :) E bize de tadIna doyamadan defalarca seyretmek kalmI$.
   
Filmin resmi internet sitesi; http://www.7kocalihurmuz.com/test/

Fragmani da burada;   

http://www.youtube.com/watch?v=4MFGsMNXxPM&feature=colikeFilmde Haluk Bilginer mahallenin delisi ve Hürmüz`ün sIr ortaklarIndan olan uyanIk Kuşçu Cebrail`i, Sarp Apak Hürmüz´ün kocalarIndan biri ve azIlI kabadayI olan Fişek ömer`i, Gülse Birsel Hürmüz´ün tüm sIrlarIni kapatIp idare eden, en büyük yardImcIsI, ablasI, cilveli Safinaz`I ve Nurgül Yeşilçay da afet-i devran, cilveli mi cilveli, tüm erkekleri pe$inden sürükleyen, güzeller güzeli, kadife sesli, billur nefesli, $arkIlI sözlü,
me$hur 7 kocalI Hürmüz`ü canlandIrIyor. Tabi ayrIca filmde Erol GünaydIn, Erkan Can, Cengiz Küçükayvaz, Mehmet Ali Alabora, Müjdat Gezen, Öner Erkan, Selahattin Ta$dögen, Zihni Göktay, PInar Caglar Genctürk gibi cok degerli oyuncular da yer alIyor.
Tüm bu isimler de öyle güzel canlandIrmI$lar ki, masal tadInda izleyip icine dalIveriyorsunuz hikayenin :)


Konu ise; 1800'lü yIllarIn sonlarInda Istanbul Ta$kasap’ta ya$ayan Hürmüz, degi$ik mesleklerden tam altı adamla hicbir yasal bagI olmadan evlenir. SIrf kendi gönlünü eglendirmek icin... :)
Her kocasInI da haftanIn bir günü agırlayIp gönüllerini ho$ eder, onlardan hediyeler alIr ve kendi ekonomik gecimini saglar.  Ama, günlerden bir gün mahallede yani aynI zamanda kocalarIndan da biri olan mahalle berberinin dükkanInda gördüğü kibar ve beyefendi doktora a$Ik olur. Hemen bir hastalIk uyduveren Hürmüz, doktoru da evine getirtir. Ve doktora hastalIgIni öyle bir anlatIr ki, bu cilveler kar$IsInda tabi ki doktor da ona a$Ik olur.
Bundan sonra ise 7. kocayI da tamamlayan Hürmüz`ün herkesi nasIl idare ettigini, en sonda da a$kIna kavu$ma hikayesini izleriz. Ama Hürmüz bu, dertli kadIn, yine muradIna eremez, durur mu, ona 7 koca da yetmez, filmin sonunda bize göz Kirparak 8.,9.,10.,... Allah ne verdiyse devam edecegini anlarIz :)

Film aynI zamanda müzikal türünde de oldugundan müzik ve dans ziyafetine de doyamazsIniz, hele ki bir hamam sahnesinde kadInlarIn toplu halde “El Hubb” $arkısıyla erkek duasI ettigi sahnede tam koparsInIz. Tabi bu $arkI gizli, erkeklere yasak... E $u sözlere bir baksanIza kopulmayacak gibi mi;

"Hava BulutlandI
$im$ekler Cakacak
KadInlar Damlarda
Seyre CIkacak

Derler ki Bu Gece YatsIdan Sonra
Gökten Yagmur, Gökten Yagmur, Gökten Yagmur,
Gökten Yagmur Gibi Herif Yagacak

KIzlar $ükredin Allah Babaya
Benzerdik YalnIzken KIzgIn Sobaya
Cölde KalmI$ Gibi BakardIk Göge
Hadi ToplanIn, ToplanIn, ToplanIn
Bulu$alIm Bu Gece Avluda, Damda
Gökten Adam, Gökten Erkek, Gökten Koca
Gökten SapIr SapIr Herif Yagacak - Herif Yagacak
Gökten $apur $upur Herif Yagacak - Herif Yagacak

AcIlsIn Memeler
Süzülsün Gözler
Dövülsün TavIna Gelince Sözler
Devrilin Yataga Zevklenin KIzlar

Cok $ükür, Cok $ükür, Cok $ükür
Cok $ükür Bu Gece YatsIdan Sonra
Gökten Adam
Gökten Erkek
Gökten Koca
Gökten SapIr SapIr Herif Yagacak - Herif Yagacak
Gökten $apur $upur Herif Yagacak - Herif Yagacak" 
 Bir de me$hur, her kadInIn bildigi malum $arkI var; "YalnIz Kullar".
Hani " Ey TanrIm bana 3 tane, 3 de yetmez 5 tane, 5 de yetmez 7 tane ver, ver, ver, ver, ver Allah`Im ver!!!"  $evval Sam Tekin`in o kadife sesinden dinlemek-izlemek isterseniz de;
 


Ya peki "Bu Gece LazIm"I biliyor musunuz? Oyh Oyh, müthi$ bir $arkIdIr:) Sarp Apak`In da kabadayI modunda seslendirdigi $arkIda $öyle der;

"Ate$e baca lazIm
Kitaba hoca lazIm
Bana bi koca LazIm
O da bu gece lazIm

Kovana arI lazIm
Horoza darI lazIm
Bana bi karI lazIm
O da bu ara lazIm"

Bence bi dinleyin-izleyin;
 

 


Bu filmi izlememi$ olan yoktur, sanmIyorum. Ama varsa da mutlaka dünya gözüyle bir kez izleyin, izletin... Hatta ozellikle kIzlar, tam bir "Girls Night In " filmi ;)
Demi$ ya yazar; muradIna erememi$, dertli kadInlarIn filmi... Ve muradIna ermi$ kocalarIn da filmi... A$k filmi tabi...
Ku$ dü$künü erkeklerin filmi... Bol ko$turmalI bir film, bol diyaloglu bir film...
Derin mevzularIn filmi... ;)   


Hiç yorum yok: